• تکنیک های جراحی زیبایی بینی

  تکنیک های جراحی زیبایی بینی

  نوک بینی کوفته ای به نوک بینی اشاره دارد که نسبت به سایر نقاط بینی بیش از حد گرد و پهن است. بسیاری از بیماران که نوک بینی آنان کوفته ای شکل است هنگامی که به مطب مراجعه می کنند بیان می دارند که بینی آنان در انتها خیلی بزرگ است. سایر بیماران می گویند که نوک بینی آنان شکل خاصی ندارد.

   

  بینی کوفته ای

  در عکس بالا در اینجا نوک بینی که ظاهری کوفته ای یا گرد دارد ارایه شده است. در این مورد خاص می توانید مشاهده کنید نوک بینی نسبت به سایر نقاط بینی بیش از حد پهن است. به صورت ایده آل، نوک بینی او باید باریکتر و مشخص تر شود تا با شکل پل بینی و ویژگی های صورت هماهنگ باشد.

  نوک بینی کوفته ای در نتیجه غضروف جانبی پایین بینی ایجاد می شود. غضروف جانبی پایین بینی در واقع به یک جفت ساختار دارد که شکل و موقعیت نوک بینی را می سازد. در شکل بالا می توانید آن را مشاهده کنید. در اینجا غضروف های جانبی پایینی به رنگ قرمز نشان داده شده است. هنگامی که غضروف جانبی پایینی به خوبی شکل گرفته و در جای خود قرار گیرد، نوک بینی با سایر بخش های بینی هماهنگ شده و توجهات به این قسمت جلب نمی شود.

  برای توضیح بهتر رابطه غضروف جانبی پایینی با بروز نوک بینی کوفته ای باید این مفهوم را با توجه به بینی زیر که به نام نمای پایه خوانده می شود توضیح داد. هنگامی که از زیر به بینی نگاه می کنید بهتر می توایند خط کلی نوک بینی را مشاهده نمایید. این امر را می توان در شکل مشاهده نمایید،  در اینجا حالت نرمال نوک بینی که دارای شکل مناسب می باشد ارایه شده است.

  همان طور که می بینید خط کلی نوک بینی حالتی را ایجاد نموده است که به نام مثلث ملایم یا مثلث بدون زاویه تیز مشهور است. این امر به این دلیل رخ می دهد که غضروف جانبی پایینی در هر طرف، هنگامی که از مرکز نوک بینی دور می شود زاویه بسته ای را می سازد. این حالت با دو خط قرمز نشان داده شده است که منطقه ای به نام منطقه گنبد زاویه را پدید می آورند که با ستاره مشخص شده است. در  هر طرف از نوک بینی، غضروف جانبی پایین بینی باید زاویه مناسبی را با دو گنبد متقارن تشکیل دهد. این امر هنگامی که از رو به رو نگاه می کنید نوک بینی باریک و زیبایی را جلوه می دهد.

  شکل بالا ارایه شده است تا نوک بینی نرمال را با نوک بینی کوفته ای مقایسه کنید. همان طور که مشاهده می کنید غضروف جانبی پایین بینی در بینی های کوفته ای بسیار پهن است این غضروف هنگامی که از منطقه گنبد در هر طرف از نوک بینی دور می شود زاویه منفرجه می سازد. به همین دلیل غضروف جانبی پایین بینی پهن تر شده و با نوک بینی هماهنگی کمتری دارد. برخی جراحان زیبایی این نوع نوک بینی را نوک بینی مربعی یا ذوزنقه ای می نامند زیرا نوک بینی در قسمت جلو تقریبا صاف است. بدون توجه به نحوه توصیف آن، غضروف نوک بینی برای آن بینی بزرگ است.

  در قسمت بالا تصویری از بینی بیمار در حین عمل ارایه شده است این بیمار نوک بینی کوفته ای شکلی داشت. همان طور که انتظار می رفت غضروف جانبی پایین بینی بیمار کاملا پهن و مشابه شکلی بود که ذکر آن رفت. برای مثال توجه کنید چگونه هنگامی که غضروف جانبی پایین بینی از منطقه گنبد بینی در قسمت میانی بینی دور می شود زاویه آن در هر طرف بزرگ می گردد. این امر موجب شکل پهن و باعث می شود نوک بینی کوفته ای شکل یا پهن به نظر آید.

  از نمای رو به رو، در بینی با نوک کوفته ای غضروف جانبی پایین بینی نیز پهن به نظر می آید. البته با توجه به این مطلب، به سادگی نمی توان با چشمانی که در این باره آگاهی ندارد متوجه آن شد. اما توجه داشته باشید، همان طور که در این تصویر ارایه شده در حین عمل(در همان بیمار قبلی) مشاهده می کنید غضروف جانبی پایین نوک بینی از دو طرف پهن به نظر می رسد در واقع غضروف های جانبی پایینی از دو طرف صاف است. به تعبیر دیگر این همان شکل غضروف است که در نمای پایه ای در قسمت بالا مشاهده می کنید. هنگامی که غضروف های جانبی پایین بینی بد شکل باشند این امر موجب نوک بینی بسیار پهن می شود همان طور که در این نمای جلویی می بینید.

  عمل زیبایی برای بینی کوفته ای

  برای اصلاح کوفتگی یا پهنای نوک بینی در عمل جراحی باید غضروف جانبی پایین بینی را دوباره شکل دهند. اما جراحان چطوربا غضروف جانبی پایین بینی که پهن، گرد و بزرگ است مواجه می شوند و چگونه نوک بینی باریک مثلثی شکل و خوش ترکیبی ایجاد می کنند. همانند آن چه در بسیاری از ناهنجاری عمل زیبایی وجود دارد هنگامی که صحبت از نوک بینی کوفته ای می شود گزینه های بسیاری در دسترس جراح ماهر قرار دارد.

   

  تکنیک اصلاح نوک بینی

  استفاده از این تکنیک یک گزینه برای کاهش اندازه غضروف جانبی پایین بینی در هر طرف می باشد تا نوک بینی کوچکتر و حالت کوفتگی آن کاهش یابد. این تکنیک جراحی زیبایی خاص به نام روش اصلاح نوک بینی خوانده می شود. لبه نوک بینی حاشیه غضروف جانبی پایین بینی را تشکیل می دهد و در نمودار کناری با فلش ها مشخص شده است. این منطقه خاص از غضروف جانبی پایین بینی همان بخشی است که موجب می گردد نوک بینی هنگامی که رو به بالا به سمت پل بینی می رود پهن شود. اگر حاشیه نوک بینی اصلاح یا برداشته شود(همان طور که با منطقه سایه آبی نشان داده شده است) این امر موجب می گردد غضروف جانبی پایین بینی کوچکتر شود. و هنگامی که پوست بینی را پس از عمل پایین می آورند نوک بینی دارای کوفتگی کمتر و زیباتر جلوه می کند. اما توجه کنید هنگام انجام عمل اصلاح نوک بینی، روی نوک بینی کوفته ای باید بسیار دقت نمود. زیرا باید بخش خاصی از غضرف جانبی پایینی را نگاه داشت تا حفاظت بیشتری برای نوک بینی فراهم آید. اگر اصلاح  نوک بینی بیش از حد تهاجمی باشد این امر موجب می شود غضروف جانبی پایین کم شده و دیواره جانبی سوراخ های بینی بسته شود. دست آخر نیز افتادگی ناجور در ناحیه سوراخ بینی رخ می دهد طوری که منطقه نوک بینی به وضوع خمیده به نظر می آید این امر نشانه بارز از عمل ناموفق بینی است. از نظر بنده هنگام عمل اصلاح نوک بینی باید حداقل ۹تا۱۲میلی متر از غضروف جانبی پایین بینی را نگاه داشت. با این کار غضروف کافی باقی می ماند تا نوک بینی را شکل داده و از آن محافظت کند.

  در قسمت زیر مثالی از جراحی اصلاح نوک بینی برای اصلاح نوک بینی کوفته ای در یک بیمار ارایه شده است. بینی این بیمار با نوک بینی بسیار گرد در قسمت بالا نشان داده شد. در مورد او از عمل زیبایی باز استفاده شد در این عمل غضروف جانبی پایین بینی را می توان به وضوح مشاهده نمود. سپس حاشیه نوک بینی او در هر دو طرف اصلاح شد تا حجم غضروف در این ناحیه کاهش یابد. سپس عمل دیگری روی پل بینی او صورت پذیرفت تا شکل بینی او بهتر شود. اگر به طور خاص به نوک بینی او نگاه کنید می توانید مشاهده نمایید با استفاده دقیق از عمل اصلاح نوک بینی و شکل دهی دوباره به نوک بینی کوفته ای تا چه اندازه می توان در ظاهر بینی بهبودی ایجاد نمود. همچنین می توانید مشاهده نمایید چقدر بینی او طبیعی به نظر می رسد علی رغم اینکه بینی او با عمل جراحی تغییر داده شده است.

   

  عمل بینی

  تکنیک شکل دهی با استفاده ازبخیه

  این روش تکنیک، عمل زیبایی دیگری است که می توان برای نوک بینی کوفته ای از آن استفاده برد این عمل شامل استفاده از بخیه برای بازسازی بینی است. در برخی بیماران که بینی آنان آناتومی مناسبی دارد با استفاده از بخیه به تنهایی می توان نوک بینی گرد و بیش از حد پهن را در آنان بدون اصلاح غضروف بهبود داد. در برخی موارد از عمل زیبایی بینی، هنگامی که می توان از این نوع تکنیک استفاده نمود بهتر است از آن بهره گیرید زیرا در این صورت ساختار حفاظتی نوک بینی در خطر نمی افتد. بازسازی بینی با استفاده از بخیه در بینی های کوفته ای شامل استفاده از بخیه دایمی در منطقه گنبد نوک بینی در هر دو طرف است که به نام بخیه پیوند گنبد خوانده می شود. این بخیه های پیوند گنبد بینی به صورت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد تا غضروف جانبی پایین بینی را باریک کرده و نوک بینی دارای کوفتگی کمتر شده و زیبا به نظر برسد. اگر بخیه های پیوندی گنبد بینی درشرایط مناسب و با تکنیک جراحی مناسب همراه شود قادر است شکل کلی نوک بینی را بهبود دهد.

  در قسمت زیر مثالی از شکل دهی به نوک بینی کوفته ای با استفاده از روش بخیه ارایه شده است. این عمل جراحی روی فردی صورت گرفته که اهل سن دیگوست او از نوک بینی کوفته ای خود که گرد به نظر می رسید شکایت داشت. او می خواست نوک بینی اش باریک و با سایر اعضای چهره ای هماهنگ شود. همان طور که در تصاویر قبل از عمل او می بینید نوک بینی او بسیار پهن و فاقد زیبایی است. هنگامی که به نوک بینی از نمای اریب (۴۵ درجه) نگاه می کنید می توانید مشاهده نمایید نوک بینی او هنگامی که از پل بینی جلوتر رفته چقدر پهن شده است. ما عمل زیبایی نوک بینی را روی او انجام دادیم و از تکنیک بخیه پیوند گنبد در او استفاده بردیم تا نوک بینی  او را باریک کنیم. با استفاده از این روش ساختار اولیه غضروف او را حفظ کردیم بدون آنکه حفاظت نوک بینی از بین برود. در این عمل ما با دقت بخیه های دایمی را مورد استفاده قرار دادیم و نوک بینی او اصلاح و ظاهر کوفته ای آن از بین رفت. از نمای جلو اکنون می بینید که سایه های گنبد بینی بهبود یافته و نوک بینی دارای اندازه مناسب است(در اینجا نوری به نوک بینی تابیده شد تا ظاهر آن را نشان دهد). از نمای اریب می توانید مشاهده کنید که ظاهر گرد نوک بینی بهبود یافته و نوک بینی توجهات را به خود جلب نمی کند.

  پیوند غضروف نوک بینی

  این عمل تکنیک دیگر برای اصلاح نوک بینی و شامل استفاده از پیوند غضروف برای شکل دهی به غضروف جانبی پایین بینی می باشد. در برخی بیماران غضروف گرد نوک بینی سفت است و به تکنیک جراحی پیچیده تری نیاز دارد تکنیک هایی که فراتر از اصلاح نوک بینی و بازسازی با استفاده از بخیه می باشد. پیوند در عمل زیبایی بینی بدین معناست که بخشی از غضروف بیمار از یک ناحیه از بدن برداشته شده و برای شکل دهی بینی در منطقه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این غضروف را معمولا از سپتوم بینی خود بیمار بر می دارند البته غضروف گوش و غضروف قفسه سینه نیز معمولا در عمل زیبایی نوک بینی برای پیوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد بینی کوفته ای غضروف برداشته شده و برای ایجاد نوک بینی زیباتر از آن استفاده می شود. این روش اصلاح نوک بینی همچنین به نام تکنیک کرورال جانبی خوانده می شود.

  کرورال جانبی بخش بالدار غضروف جانبی پایین بینی است که از نوک بینی نشات گرفته و اطراف سوراخ های بینی را در هر طرف دربرمی گیرد همین بخش موجب ظاهر کوفته ای بینی می شود. در شکل بالا هنگامی که از پایین به بینی نگاه می کنید می توانید آن را مشاهده نمایید. اگر بخش سفت غضروفی در زیر کرورال جانبی قرار داده(همان طور که از اسم آن بر می آید) و کرورال جانبی را به پیوند دوخته شود در این صورت می توان نوک بینی را کاهش داد. در شکل، این مورد با فلش های قرمز نشان داده شده است. در اینجا مشاهده می کنید که چگونه می توان با دوختن کرورال جانبی کوفته ای به پیوند کرورال جانبی آن را صاف نمود. نتیجه نهایی، بینی به ما می دهد که گردی کمتری دارد و دارای زیبایی بیشتر است.

  در قسمت زیر مثالی از بیماری ارایه شده که در او از تکنیک زیر کرورال جانبی برای اصلاح کوفتگی نوک بینی استفاده شد. این بیمار خانم زیبایی است که فقط از نوک بینی خود ناراضی بود. همان طور که عکس های پیش از عمل نشان می دهد نوک بینی او کوفته ای و گردتر از حالت مطلوب است. او کاندیدای عمل زیبایی بینی شناخته شده و در او از تکنیک زیر کرورال جانبی استفاده شد تا نوک بینی را دوباره شکل دهند. با استفاده از غضروف تیغه بینی، غضروف خمیده و جانبی پایین بینی او که کوفته ای بود صاف و نوک بینی او زیبا شد. با توجه به نمای جلوی صورت او متوجه ی این واقعیت می شویم. توجه کنید نوک بینی او چقدر زیبا شده بدون اینکه دارای خمیدگی بوده یا با عمل جراحی ظاهر آن تغییری کرده باشد. در نمای پایه بینی می توانید مشاهده کنید بینی او چگونه از حالت گرد و پهن خود خارج و دارای حالت مثلثی ملایمی شد. به طور کلی می توانید ببینید بینی او چقدر با سایر ویژگی های چهره او هماهنگ است.

   

  جراحی بینی (1) جراحی بینی (2)

  تکنیک های ترکیبی برای نوک گرد بینی

  در بسیاری عمل های زیبایی ما از ترکیب تکنیک های جداگانه بالا استفاده می بریم تا نوک بینی گرد را شکل دهیم. برای مثال در مواردی که در آنان غضروف جانبی پایین بینی خیلی سفت است و نمی توان با روش بخیه آن را شکل داد ما از روش اصلاح دقیق نوک بینی استفاده می بریم تا به نتیجه دلخواه برسیم. در سایر موارد روش شکل دهی نوک بینی با استفاده از بخیه با تکنیک زیر کرورال جانبی همراه می شود تا نوک بینی زیباتری فراهم آید. در پایان یکی از مهمترین ملاحظات در عمل زیبایی بینی شامل یافتن متخصص جراحی زیبایی است کسی که در زمینه تکنیک های گوناگون در فرایند شکل دهی نوک پهن بینی دارای تبحر است.

   

  دکتر کیانوش ناهید جراح زیبایی بینی

  دکتر کیانوش ناهید جراح زیبایی بینی

  دکتر کیانوش ناهید

  Phone: 051- 38470443
  Mobile : 09154710108
  مشهد بلوار احمد آباد خیابان عارف ، عارف ۲٫ ساختمان نیکان. طبقه ۳

   

   

  این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید
  ارسال نظر برای این مطلب →

ارسال نظر

Cancel reply
این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید