• جراحی زیبایی اصلاح نوک بینی گرد و توپی – قسمت دوم

  جراحی زیبایی اصلاح نوک بینی گرد و توپی – قسمت دوم

  جراحی زیبایی اصلاح نوک بینی گرد و توپی چگونه است؟

  گردی نوک بینی یکی از متداولترین دلایل انجام رینوپلاستی (جراحی زیبایی بینی) است. بسیاری از افرادی که نوک بینی گرد و توپی شکل دارند بینی شان را خیلی پهن یا بزرگ توصیف میکنند و میخواهند بینی شان کوچکتر شود. اگر میخواهید بدانید ایراد ظاهر بینی تان از نوک بینی است یا خیر، باید ببینید آیا در نگاه اول نوک بینی تان جلب توجه میکند یا نه. هنگامی که از زیر به نوک بینی نگاه میکنید باید قاعده بینی شکل مثلثی داشته باشد اما زاویه های آن تیز نباشد. بلکه از خط میانی با اندکی تحدب با شیب ملایم به سطوح جانبی برسد که به آن مثلث نرم گفته میشود (شکل زیر).

  اصلاح نوک بینی گرد غضروفی

  در صورتی که عامل گردی نوک بینی غضروف باشد، باید به سراغ غضروفهای پایینی جانبی برویم. غضروفهای پایینی جانبی به دو غضروفی گفته میشود که در دو طرف نوک بینی قرار دارند و در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده اند. این دو غضروف تقریبا از نظر اندازه و شکل مشابه هم هستند.

  دو غضروف پایینی جانبی در خط میانی بینی به هم میرسند و ساختار پشتیبان نوک بینی را تشکیل میدهند. سپس از یکدیگر دور شده و پشتیبانی ساختاری دیواره سوراخهای بینی در دو طرف بینی را شکل میدهند. نقطه ای که در آن دو غضروف از یکدیگر دور میشوند ناحیه گنبد (dome) نام دارد که تاثیر زیادی بر شکل نوک بینی میگذارد. اگر غضروف گنبد بینی جهت مناسبی داشته باشد (تصویر چپ در شکل زیر) نوک بینی تقریبا شکل مثلثی نرم و مطلوبی خواهد داشت. اما زمانی که غضروف گنبد بینی خیلی پهن و گرد باشد (تصویر راست در شکل زیر) نوک بینی گرد میشود. اگر وضعیت غضروف در نوک بینی نرمال را با نوک بینی گرد مقایسه کنید متوجه میشوید پهنای آنها تفاوت محسوسی دارد.

  شکل- نوک بینی گرد در سمت راست و نوک بینی نرمال در سمت چپ نشان داده شده است. همانطور که در تصویر میبینید عامل گردی نوک بینی سمت راست، شکل غضروفها در ناحیه گنبد بینی است.

  اصلاح گردی نوک بینی

  چند تکنیک برای اصلاح گردی نوک بینی وجود دارد.

  • تغییر شکل غضروف با بخیه

  در برخی موارد رینوپلاستی اصلاح گردی نوک بینی به آسانی تنها با بخیه انجام میشود. بخیه های دائمی در ناحیه گنبد بینی استفاده میشوند تا غضروف پایینی جانبی در دو طرف نوک بینی باریکتر شود و همزمان هر دو غضروف به هم نزدیکتر میشوند. به این کار “بخیه متصل کننده غضروف گنبد” گفته میشود. این روش در باریک کردن نوک بینی و بهبود قابل توجه زیبایی نوک بینی بسیار موثر است.

  شکل- گردی نوک بینی به کمک بخیه متصل کننده دو غضروف در ناحیه گنبد بینی کاهش یافته است.

  تصویر زیر یک نمونه از تکنیک بخیه برای تغییر شکل گردی نوک بینی است. در این بیمار با تکنیک بخیه دائمی تحدب شدید نوک بینی اصلاح شده است.

  • برش سفالیک

  یکی دیگر از تکنیکهای رینوپلاستی برای اصلاح نوک بینی گرد و توپی برش سغالیک است. ناحیه سفالیک غضروف پایینی جانبی به لبه های بالایی غضروف گفته میشود که هنگامی که از رو به رو به بینی نگاه میکنید در سمت مقابل دیواره سوراخهای بینی قرار دارد. اگر این بخش از غضروف پایینی جانبی، بزرگ باشد باعث پهنی و گردی نوک بینی میشود. در این حالت برش سفالیک بهترین تکنیک برای رینوپلاستی اصلاح نوک بینی است.

  شکل- ناحیه قرمز رنگ در تصویر بالا بخشی از غضروف بینی (سفالیک) است که در تکنیک برش سفالیک برداشته میشود.

  در این تکنیک غضروف بیش از حد برجسته لبه سفالیک، بریده یا برداشته میشود. برای انجام این کار برش باید خیلی دقیق باشد تا از تقارن نوک بینی اطمینان حاصل شود. باید جراح مراقب باشد بیش از حد غضروف را نبرد. به ظور کلی باید تقریبا ۸ تا ۱۰ میلی متر از پهنای غضروف پایینی جانبی باقی بماند تا پشتیبانی ساختاری نوک بینی از دست نرود. اگر بخش زیادی از غضروف برداشته شود، خطر کلاپس (فرو افتادگی) نوک بینی در آینده وجود دارد چرا که غضروف کافی برای حفظ ساختار نوک بینی باقی نمانده است. اغلب نتیجه این اشتباه ایجاد شکل منگنه ای در نوک بینی است که ممکن است ماهها یا سالها پس از برش سفالیک خود را نشان دهد. هنگامی که برش سفالیک به درستی صورت بگیرد به بهبود قابل توجه شکل نوک بینی و در عین حال حفظ ساختار پشتیبان آن می انجامد .

  در تصویر زیر یک نمونه از اصلاح نوک بینی با تکنیک برش سفالیک نشان داده شده است. غضروف پایینی جانبی این بیمار کاملا گرد بود که با برداشتن مقدار مناسبی از حجم اضافی غضروف اصلاح شد. در این مورد با استفاده از رویکرد رینوپلاستی باز به غضروف نوک بینی دسترسی ایجاد شده و برش سفالیک در هر دو غضروف پایینی جانبی انجام شده است.

  • پیوند غضروف نوک بینی

  یک روش دیگر برای اصلاح گردی نوک بینی پیوند غضروف است. پیوند غضروف به این معنی است که از غضروف بدن خود بیمار (معمولا از تیغه بینی، گوش و یا دنده ها) پیوند گرفته میشود و در ناحیه مورد نظر قرار میگیرد. پیوند عضروف نوک بینی را پیوند ستون کرورال جانبی نیز میگویند چون در واقع غضروف پیوندی در زیر بخش جانبی غضروف پایینی جانبی (crus) قرار میگیرد تا ناحیه نوک بینی را تغییر شکل دهد (شکل زیر).

  همان طور که در تصویر بالا میبینید، پیوند عضروفی خطی (خط سفید رنگ) در سطح زیرین کناره های غضروف پایینی جانبی قرار داده شده و به غضروف بینی بخیه شده است. با این کار تحدب نوک بینی در دو طرف صافتر میشود و نوک بینی مثلثی شکل میگردد.

  • ترکیب تکنیکها

  در برخی موارد باید ترکیبی از این تکنیکها استفاده شود تا به بهترین نتیجه دست یابیم. ممکن است تکنیک بخیه با برش سفالیک انجام شود و یا در برخی موارد پیوند غضروف پس از برش سفالیک صورت میگیرد.

  دکتر کیانوش ناهید جراح زیبایی بینی

  دکتر کیانوش ناهید جراح زیبایی بینی

  این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید
  ارسال نظر برای این مطلب →

ارسال نظر

Cancel reply
این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید