دکتر کیانوش ناهید

متخصص گوش و حلق و بینیزیبایی چهره چیست ؟

تناسب دلپذیر اجزای صورت
حتی نوزادان به چهره های زیبا واکنش بهتری نشان می دهند

جراحی زیبایی

هنر جراحی پلاستیک مدرن بر اساس اصول مجسمه سازی بنا شده است

مجسمه ساز و پیکرتراش

آیا میخواهید یک مجسمه ساز بینی شما را جراحی کند ؟

 • Nanoparticles in action

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Robot therapy

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Drug safety congress

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • We offer a no obligation a free initial consultation

  Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

  این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید

Investigations

 • Colonoscopy
  $250
 • Gastroscopy
  $235
 • Allergy testing
  $135
 • CT scan
  $575

Treatments

 • Bronchoscopy
  $100 - $150
 • Cardiac ablation
  $150 - $200
 • Sport injuries
  $135
 • Women’s health
  $135

Laboratory Tests

 • Bronchoscopy
  $100 - $150
 • Cardiac ablation
  $150 - $200
 • Sport injuries
  $135
 • Women’s health
  $135

Meet The Team

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید