عکس جراحی بینی خود را قبل از عمل ببینید !

اگر تمایل دارید بدانید بعد از عمل جراحی بینی چه نتیجه ای حاصل خواهد شد ، میتوانید با پر کردن فرم زیر و اسال اطلاعات خود عکس جراحی بینی خود را پس از دریافت نوبت و در مطب دکتر ناهید دریافت کنید
همچنین میتوانید در بخش توضیحات سوال و پرسش خود بپرسید تا بدین وسیله مشاوره نیز دریافت کنید

نتیجه جراحی زیبایی بینی

عکس بعد از عمل بینی (3)

تصویر شبیه سازی شده توسط دکتر ناهید

عکس بعد از عمل بینی (2)

تصویر بینی بیمار قبل از جراحی

عکس قبل از عمل بینی

آپلود عکس و مشاوره

  • لطفا زمینه عکس یکدست و روشن باشد مانند دیوار سفید
  • لطفا زمینه عکس یکدست و روشن باشد مانند دیوار سفید

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید